ЛК Велинград

Адрес :
Срещи : всяка втора сряда от месеца от 17.30 ч.
Къде : гр. Велинград, ресторант `Том и Нези - Класик`
Телефон : +359894709086
Електронна поща : velingrad@lions.bg